Category

Nyhed

Borgermøde den 15. maj 2018

Godt 250 mennesker deltog, da der blev holdt borgermøde om den fremtidige udnyttelse af området ved Strandvænget/Strandhøjen. Her fortalte Nyborg Kommune om, hvordan man gerne ser området udviklet – og de nye ejere bag projektet konkretiserede deres planer – bl.a. ved at fremvise den helhedsplan for området, som arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen har udarbejdet. Arkitektfirmaet gav også et oplæg på, hvordan de ser tendenserne i befolkningens boligvaner, og hvordan fremtidens boligområder vil udvikle sig som konsekvens heraf.

Der var en god debat herefter og mere end 150 var så interesserede i projektet, at de tilmeldte sig projektets nyhedsbrev for at kunne følge med i projektets fremdrift.

Se arkitekternes helhedsplan her. 

Klik her, hvis du vil følge med i, hvordan projektet udvikler sig og evt. komme forrest i køen, når du kan leje/købe en ny bolig på Strandhøjen.

Continue Reading

Lokalplan for nedrivning af eksisterende bygninger

Lokalplan nr. 295 sætter rammerne for nedrivningen af det tidligere institutionsbyggeri ’Strandvænget’. Fristen for høringssvar var den 6. august 2018 og der er ikke indgivet noget høringssvar, der har opsættende virkning. Vi forventer derfor, at projektplanen holder, så nedrivningen kan igangsættes i fjerde kvartal 2018.  Lokalplanen afventer pt Byrådets endelige stillingtagen.

Continue Reading

Start af nedrivning

Vi forventer at gå i gang med første fase i nedrivningen i fjerde kvartal 2018. Vi vil informere om dette, når den endelige projektering af nedrivningen er gennemført. Det vil ske her på siden samt i vores nyhedsbrev ’Find dit nye liv på Strandhøjen’.

Continue Reading