Tag

Havudsigt Arkiv | Strandhøjen Nyborg

Borgermøde den 15. maj 2018

Godt 250 mennesker deltog, da der blev holdt borgermøde om den fremtidige udnyttelse af området ved Strandvænget/Strandhøjen. Her fortalte Nyborg Kommune om, hvordan man gerne ser området udviklet – og de nye ejere bag projektet konkretiserede deres planer – bl.a. ved at fremvise den helhedsplan for området, som arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen har udarbejdet. Arkitektfirmaet gav også et oplæg på, hvordan de ser tendenserne i befolkningens boligvaner, og hvordan fremtidens boligområder vil udvikle sig som konsekvens heraf.

Der var en god debat herefter og mere end 150 var så interesserede i projektet, at de tilmeldte sig projektets nyhedsbrev for at kunne følge med i projektets fremdrift.

Se arkitekternes helhedsplan her. 

Klik her, hvis du vil følge med i, hvordan projektet udvikler sig og evt. komme forrest i køen, når du kan leje/købe en ny bolig på Strandhøjen.

Continue Reading