Et stort projekt

Strandhøjen er et stort projekt, der omfatter opførslen af ca. 200 boliger. Det nybyggede areal vil udgøre ca. 26.000 m2. Hertil kommer renoveringen af Fælleshuset, som har et areal på 2.500 m2 i tre etager.

Nybyggeriet vil finde sted i fire områder.

I område A åbner vi karréen mod vandet og udsigten i et byggeri på 4 etager. Vi bevarer den eksisterende flotte kastanjehave. Den har et sydlandsk snit og vil virke kølende på varme dage. Vi forestiller os, at et pensionsselskab kunne være interesseret i at bygge hovedparten af dette område. Men måske kunne en kreds af interesserede tage en bygning som 1 eller 5 og udvikle deres egen løsning, hvor der tages hensyn til de ønsker, man måtte have. Det kunne fx være et seniorbofællesskab med 20 eller 30 lejemål, der satte sig på et af disse byggefelte.

Område B1 og B2 kommer efter planen til at bestå af rækkehuse i to etager. Den naturlige niveauforskel gør, at B2 vil ligge højest. Det betyder, at man fra alle boliger vil få en storslået udsigt over Storebælt. Også her kunne et bofællesskab træde til og få udformet et boligafsnit, så det passer med deres drømme.

Område C ligger med udsigt til primært skov. I gården etablerer vi en lund af kirsebær. Etagebyggeriet vil være i fire etager, hvor en del af de øverste lejligheder ikke bare får udsigt til den flotte skov, men også til havet.

I område D bygger vi en række liebhaver-boliger i to etager. De ligger ud til det åbne område og har en fantastisk udsigt over Storebælt. Der vil enten blive tale om punkt- eller rækkehuse.
Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan et eller flere af disse byggefelter kunne indgå i dine planer for fremtiden.